Menu
CANLI DINLE
Tab Content
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Dün, 09:39
  Nur Yeni bir konu başlattı Berat Gecesi Neler Yapılmalı ? Kategorisi Kandil Geceleri
  Berat gecesi hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin...
  0 Cevap | 24 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Dün, 09:31
  Nur Yeni bir konu başlattı Berat Gecesinin Önemi Nedir? Kategorisi Kandil Geceleri
  Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü...
  0 Cevap | 2 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  Dün, 09:29
  Nur Yeni bir konu başlattı Berat Kandili Nedir? Kategorisi Kandil Geceleri
  Berat nedir? Berat Kandili nedir? Berat Kandili ne zaman? Berat gecesinin önemi ve fazileti nedir? Berat gecesi yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?...
  0 Cevap | 2 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 11:14
  Nur Yeni bir konu başlattı Yahudi Fundamentalizmi Kategorisi Fanatizm - Fundamentalizm
  Yahudi fundamentalizmine giriş yapmadan önce günümüzde ki Yahudi toplumunun yapısında kısaca bahsedelim. Günümüz Yahudi toplumunu üç guruba...
  0 Cevap | 8 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 11:14
  Nur Yeni bir konu başlattı Müslüman Fundamentalizmi Kategorisi Fanatizm - Fundamentalizm
  İslam aleminde fundamentalizmin iki şekilde ortaya çıktığını görmekteyiz. Bunlardan ilki “selefilik” olarak adlandırılan İslami düşünce biçimidir....
  0 Cevap | 7 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 11:13
  Nur Yeni bir konu başlattı Hristiyan Fundamentalizmi Kategorisi Fanatizm - Fundamentalizm
  Hristiyan fundamentalizmi, yirminci yüzyılın başlarında Kitab-ı Mukaddesi harfi harfine yeniden yorumlanmasına bağlı olarak Hristiyan dogmalarına ve...
  0 Cevap | 4 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 11:13
  Nur Yeni bir konu başlattı Fundamentalizm Nedir? Kategorisi Fanatizm - Fundamentalizm
  Fundamentalizm, kelime anlamı olarak “kökten, kökencilik, köktendincilik, temel,” manalarını taşımaktadır.Latincede karşılığı “fundamentum” olup...
  0 Cevap | 8 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 11:12
  Nur Yeni bir konu başlattı Fatanizm Nedir? Kategorisi Fanatizm - Fundamentalizm
  Kelime Kökeni : Fransızca Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık anlamında kullanılır. ...
  0 Cevap | 9 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 11:08
  Nur Yeni bir konu başlattı Agnostisizm Nedir? Kategorisi Doğal Din - Agnostisizm
  Tanrının varlığının ve yokluğunun bilinemeyeceğini ileri süren felsefi akıma Agnostisizm veya bilinmezcilik denir. Bu felsefi akımı benimsemiş...
  0 Cevap | 7 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 11:04
  Nur Yeni bir konu başlattı Doğal Din Nedir? Kategorisi Doğal Din - Agnostisizm
  Doğal Din, Batıda bazı düşünürlerin hissedilen din ihtiyacını karşılamak için akla, bilim ve tabiata uygun, hurafelerden uzak bir din icat etme...
  0 Cevap | 19 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:59
  Nur Yeni bir konu başlattı İdeolojik (Materyalist) Ateizm Kategorisi Ateizm - Hümanizm
  Özünde felsefi bir problem olan Ateizm, daha sonraları düşünce yapısı olarak siyasi veya politik düşünce temellerinde sosyalizm fikirleriyle...
  0 Cevap | 7 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:58
  Nur Yeni bir konu başlattı İlgisizlerin Ateizmi Kategorisi Ateizm - Hümanizm
  İlgisizlerin Ateizminde Tanrı’nın varlığı hakkında veya dini kuralarla ilgili bir fikir beyanı yoktur. Genel olarak ruhani dünyanın, yani başka bir...
  0 Cevap | 6 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:58
  Nur Yeni bir konu başlattı Pratik Ateizm Kategorisi Ateizm - Hümanizm
  Bu ateizm düşünce yapısı, sanki Tanrı yokmuş gibi yaşamak veya Tanrı’yı günlük hayata sokmamak şeklinde tanımlanmıştır. Bu tür Ateizm anlayışında...
  0 Cevap | 5 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:57
  Nur Yeni bir konu başlattı Teorik Ateizm Kategorisi Ateizm - Hümanizm
  Ateizmin birinci anlayışından farklı olarak Tanrısal varlığı reddetmektedir. Aslında Ateizm’in tanımı yapıldığında bu anlayış yapısı ilk akla...
  0 Cevap | 6 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:57
  Nur Yeni bir konu başlattı Mutlak Ateizm Kategorisi Ateizm - Hümanizm
  Mutlak ateistler, esasen Tanrı’nın varlığı veya yokluğuyla ilgili bir fikir sahibi olmaktan ziyade, Tanrı’nın zihinlerinde hiç var olmadığını kabul...
  0 Cevap | 7 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:57
  Nur Yeni bir konu başlattı Ateizm’in Çeşitleri Kategorisi Ateizm - Hümanizm
  Tarih boyunca Ateizm ile ilgili birçok sınıflama mevcutken, asıl olan Ateizm’in pratikliği veya teorikliği ile ilgili olan sınıflanmadır. Teorik...
  0 Cevap | 6 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:56
  Nur Yeni bir konu başlattı Ateizm Tarihçesi Kategorisi Ateizm - Hümanizm
  Öncelikle ateizmin tarihiyle ilgili tarihi bulgular, ilk dinlerin ortaya çıktığı ve Tanrı kavramının da savunulduğu eski antik çağ tarihine değin...
  0 Cevap | 9 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:55
  Nur Yeni bir konu başlattı Ateizm Nedir? Kategorisi Ateizm - Hümanizm
  Ateizm kelimesi Yunanca da “Tanrı” anlamına gelen “Theos”dan türemiştir. Bu kelimeden de “Tanrı inancına sahip olmak” ya da “Tanrıya inanmak”...
  0 Cevap | 6 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:54
  Nur Yeni bir konu başlattı Hümanizm Nedir? Kategorisi Ateizm - Hümanizm
  Hümanizm, 14. yüzyılda İtalya’da doğan, insanı evrende tek ve en yüksek değer olarak gören, insanı geliştirme ve yüceltmeyi amaçlayan bir...
  0 Cevap | 7 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:51
  Nur Yeni bir konu başlattı Taoizm Nedir? Kategorisi Hinduizm - Taoizm
  Taoizm, dış dünyadaki nesnelerin gerçekte var olmadığını savunan bir felsefi görüştür. Taoizm MÖ 6. yüzyılda Lao-Tse tarafından kurulmuştur. Bu...
  0 Cevap | 7 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:49
  Nur Yeni bir konu başlattı Hinduizm Nedir? Kategorisi Hinduizm - Taoizm
  Çeşitli görüşleri, dini inanışları, mitolojik davranışları ve ibadetleri içine alan ve Hindistan’da yaşayan Hinduların tâbi olduğu inançlar ve...
  0 Cevap | 6 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:46
  Dünya genelinde azımsanmayacak bir nüfusa ulaşan, organize bir teşkilata sahip olup yeni bir din ihdası iddiasında olan Bahailer, ülkemizde görünür...
  0 Cevap | 8 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:43
  Nur Yeni bir konu başlattı Budizm Nedir? Kategorisi Bahailik - Budizm
  Budizm Nedir? Siddharta Gautama’nın İ.Ö. 6. yüzyılda Hindistan’ın kuzey doğu kesiminde kurduğu, bugün bütün Asya’ya yayılmış din ve felsefe...
  0 Cevap | 7 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:37
  Nur Yeni bir konu başlattı Musevilik Nedir? Kategorisi Hristiyanlık - Musevilik
  Musevîlik, kurucusu Musa'ya izafetle bu adı almıştır. Yahudi, İbrani, ve İsrail terimleriyle de Musevîlik kastedilir. Musevîliğin tek tanrıcılığın...
  0 Cevap | 6 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:35
  Hıristiyanlar kısaca ifade edilirse; Yahşuah (İsa) Mesih'in öğreti ve uygulamalarına inanırlar. İnancın başlangıç noktası; Yahşuah'ı Mesih olarak,...
  0 Cevap | 5 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:34
  Nur Yeni bir konu başlattı Hristiyanlık Nedir? Kategorisi Hristiyanlık - Musevilik
  Hristiyan (hıristiyan) kelimesi Türkçe'ye İngilizce Hristiyan kelimesi olan "Christ-ian" kelimesinden geçmiştir. Ancak esasen Antik Yunanca'daki...
  0 Cevap | 6 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  11.Nisan.2019, 10:24
  Nur Yeni bir konu başlattı Semerkand Vakfı Kategorisi Vakıflar
  Semerkand, aydınlık bir nehir, bir iman bahçesi, bir tasavvuf gülistanı olarak duruyor önümüzde. Göğsünde sakladığı tarih; istikameti, iyiliği,...
  0 Cevap | 9 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  04.Nisan.2019, 21:16
  Nur Yeni bir konu başlattı Vesveseden nasıl kurtuluruz? Kategorisi Dini Konular
  Vesvese, tamamen telkinden ibaret bir şeydir. Vesveseyi aklınızda bitireceksiniz. Yani insan kendisinde vesvesenin olduğunu anladığı anda, vesvesenin...
  0 Cevap | 18 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  04.Nisan.2019, 13:35
  Nur Yeni bir konu başlattı Medreselerde Verilen Dersler Kategorisi Medreseler
  Sarf (Morfoloji, cümle bilgisi) Mantık Hadis Tefsir (Kuran yorumu) Adab-ı bahis (Konuşma adabı) Vaaz Belagat (Güzel konuşma, retorik) Kelam...
  0 Cevap | 11 Okuma
 • Nur nickli üyeye ait kullanıcı resmi (Avatar)
  04.Nisan.2019, 13:34
  Nur Yeni bir konu başlattı Medreselerin Değişim Evreleri Kategorisi Medreseler
  1331-1451 yılları arasında 82 adet medrese kurulmuştur. 1463-1471 yılları arasında kurulanlaraysa Fatih medreseleri ya da Sahn-ı seman medreseleri...
  0 Cevap | 8 Okuma
Daha Eski Gönderiler
Nur hakkında

Temel Bilgiler

İstatistikler


Mesaj adeti
Mesaj adeti
59
Günlük Ortalama Mesajlar
2.65
Genel Bilgiler
Son Aktivite
Dün 09:50
Üyelik tarihi
29.Mart.2019
Tavsiye Puanı
1
Görüntülenecek sonuç yok...
Görüntülenecek sonuç yok...
Görüntülenecek sonuç yok...